Bents 60 års fødselsdag, d. 24/02 2001. 
.
.
.
Dagen blev fejret, efter alle kunstens regler, i 
Pårup Forsamlingshus 

Et utraditionelt menneske kan naturligvis også 
fremvise et utraditionelt gavebord. 

Her er alt fra legetøj til god gammel amerikansk 
whiskey. 

.
.
Krage søger mage. 

Alle de lyssky elementer sad til højbords... 

.
.
... mens den mere voksne del af 
omgangskredsen havde fundet sammen ved 
bord 2.
.

-